Bukti penyerahan LHKPN Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

1. Agus Mugiyanto, SP (Ka UPT)

2. M Sholahuddin, SH (Kaur TU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Toni Kriswantoro, SE (Bendahara Pengeluaran)

4. M J aelani (Bendahara Penerima)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Drh. Betty Fajarwati (Pengadaan Barang dan J asa)